REGULAMIN

Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy św. Franciszka, z uwagi na usytuowaną w nim kaplicę z Najświętszym Sakramentem, jest miejscem szczególnym.
Wszyscy Goście, niezależnie od indywidualnych przekonań, są zobowiązani do uszanowania religijnego charakteru Domu oraz respektowanych w nim zasad i zwyczajów zgodnych z przyjętą obyczajowością.

I Postanowienia ogólne

 • Dom świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. Są to usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 h / dobę.

 • Zapraszamy grupy zorganizowane pielgrzymkowe, parafialne, wspólnoty Kościoła katolickiego i inne po wcześniejszym uzgodnieniu.
  UWAGA !  rezerwacje możliwe są wyłącznie drogą mailową

  Rezerwacje grup zorganizowanych należy potwierdzić 6 tygodni przed przyjazdem.

II Rezerwacje

 • Do korzystania z usług oferowanych przez Dom upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja Prosimy dokonywać rezerwacji przez formularz kontaktowy w zakładce Rezerwuj.

 • Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. Rezerwacje należy potwierdzić najpóźniej tydzień przed przyjazdem w przypadku gości indywidualnych, a 6 tygodni przed przyjazdem w przypadku grup turystycznych.

 • Dyrektor Domu, bądź osoba przez niego upoważniona, ustala terminy i warunki pobytu gości, przyznaje pokoje i wydaje klucze.

 • Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16:00, a kończy w dniu wyjazdu o godz. 11:00.

 • Potrzebę przedłużenia doby hotelowej należy zgłosić w recepcji do godziny 9.00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia doby hotelowej jest uwzględniane w miarę dostępności miejsc noclegowych.

 • Na terenie Domu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

 • Goście są zobowiązani do troski o pomieszczenia i miejsca (także parku), z których korzystają, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych.

 • W pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia, a w parku rozpalać ogniska czy grilla bez zgody dyrektora Domu. Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych oraz kawy i herbaty w kuchenkach na I i II piętrze oraz w lobby na parterze.

 • Dom jest wyposażony w czujniki oddymiania, reagujące m.in. na dym papierosowy, a nawet nadmierne użycie dezodorantu, uruchamiające alarm w Jednostce Straży Pożarnej. Kosztami nieuzasadnionego przywołania Straży Pożarnej będą obciążani Goście, którzy zdarzenie takie sprowokują.

 • Na terenie całego Domu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, a także e-papierosów i korzystania z jakichkolwiek substancji odurzających – (miejsce dla palących znajduje się na zewnątrz budynku Domu).

 • Bez względu na charakter pobytu, za dzieci i młodzież do lat 18 odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

 • Do Domu nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt, rowerów oraz jeździć na deskorolkach i itp.

 • Dom dysponuje miejscami parkingowymi. Miejsca parkingowe są udostępniane nocującym gościom nieodpłatnie.

 • Parking przeznaczony do użytku Gości Domu jest parkingiem niestrzeżonym. Dom nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenia samochodu lub przedmiotów w nim pozostawionych.

 • Osoby zakłócające spokój lub nieprzestrzegające postanowień „Regulaminu”, a także korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z przeznaczeniem ustalonym w Domu, mogą być obciążeni finansowo przez Dyrekcję Domu i usunięci z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.